banner1
banner3
banner2

önüm

“Supmea” awtomatlaşdyryş datçiklerini we gurallaryny gaýtadan işlemäge hemişe ygrarly bolar

 • Flowmeter
 • Suwuk derňew
 • Dereje
 • Basyş
 • Ulgam önümleri
 • Temperatura

taslamalarymyz

Supmea, 100-den gowrak ýurtda nebit we gaz, suw we hapa suwlar, himiýa we nebithimiýa ýaly giň pudaklarda işleýär.

 • project_item
 • project_item
 • project_item
 • project_item
 • project_item
 • project_item
 • Sinomeasure will continuously be committed to process automation sensors and instruments, and play an indispensable role in the world instrument industries.

  Biz kim

  Sinomeasure awtomatlaşdyryş datçiklerini we gurallaryny gaýtadan işlemäge we dünýä gurallary pudagynda aýrylmaz rol oýnamaga ygrarly bolar.

 • In recent years, the company's products have been adhering to the principle of quality first, and the number of foreign customers has continued to increase.

  Biziň strategiýamyz

  Soňky ýyllarda kompaniýanyň önümleri ilki bilen hil ýörelgesine eýerdi we daşary ýurtly müşderileriň sany artmagyny dowam etdirdi.

 • With diverse market needs and global customers ,Sinomeasure has established and is establishing its offices in Singapore, Malaysia, India, etc.

  Biziň işimiz

  Dürli bazar zerurlyklary we global müşderiler bilen Sinomeasure Singapurda, Malaýziýada, Hindistanda we ş.m. ofislerini açýar we döredýär.

biz hakda
company_img

Supmea ýokary hünärli önümleri we bir nokatly hyzmaty hödürlemek bilen, 100-den gowrak ýurtda nebit-gaz, suw we hapa suwlar, himiýa we nebithimiýa ýaly giň pudaklarda işleýär we has ýokary hyzmat bermek üçin has köp tagalla eder we müşderileriň islegini kanagatlandyrmak.
2021-nji ýyla çenli Supmea-da köp sanly gözleg we inersener we toparda 250-den gowrak işgäri bar.Dürli bazar zerurlyklary we global müşderiler bilen “Supmea” Singapurda, Malaýziýada, Hindistanda we ş.m. ofislerini döretdi we açýar.

has giňişleýin gör